A1 TEORIJSKI ČASOVI Motocikli do 125 cm3 /0,1kw/kg (od 15god>PI 16 god)
A1 teorija 40 časova 16.000,00
Sa AM na A1 teorija 0 časova 0,00
Sa B/C1/C na A1 teorija 7 časova 3.500,00

A1 PRAKTIČNI ČASOVI Motocikli do 125 cm3 /0,1kw/kg (od 15god>PI 16 god)
Vožnja 20 moto časova 28.000,00
Vožnja 7 moto časova 9.800,00
Vožnja 20 moto časova 28.000,00

A2 TEORIJSKI ČASOVI
Motocikli do 35KW/0,2kw/kg (od 17god>PI 18god)
A2 teorija 40 časova 16.000,00
Sa AM na A2 teorija 0 časova 0,00
Sa A1 na A2 teorija 0 časova 0,00
Sa B/C1/C na A2 teorija 7 časova 3.500,00

A2 PRAKTIČNI ČASOVI
Motocikli do 35KW/0,2kw/kg (od 17god>PI 18god)
Vožnja 30 moto časova 42.000,00
Vožnja 14 moto časova 19.600,00
Vožnja 7 moto časova 9.800,00
Vožnja 30 moto časova 42.000,00

B TEORIJSKI ČASOVI
Putničko vozilo (od 16god>PI od 17god)
B teorija 40 časova 16.000,00
Sa AM na B teorija 7 časova 3.500,00
Sa A1 na B teorija 7 časova 3.500,00
Sa A2 na B teorija 7 časova 3.500,00
Sa A na B teorija 7 časova 3.500,00

B PRAKTIČNI ČASOVI
Putničko vozilo (od 16god>PI 17god)
Vožnja 40 moto časova 56.000,00
Vožnja 35 moto časova 49.000,00
Vožnja 35 moto časova 49.000,00
Vožnja 30 moto časova 42.000,00
Vožnja 30 moto časova 42.000,00

Polaganje teorijskog ispita
A1, A2 kategorije 5.000,00
B kategorija 5.000,00

Polaganje praktičnog ispita
A1, A2 kategorije 5.000,00
B kategorija 5.000,00

1 m/č redovne obuke
A kategorija 1.400,00
B kategorija 1.400,00

1 m/č dodatne i dopunske obuke
A kategorija 1.400,00 x 3 = 4.200,00
B kategorija 1.400,00 x 3 = 4.200,00