A1 TEORIJSKI ČASOVI Motocikli do 125 cm3 /0,1kw/kg (od 15god>PI 16 god)
A1 teorija 40 časova 18.000,00
Sa AM na A1 teorija 0 časova 0,00
Sa B/C1/C na A1 teorija 7 časova 4.200,00

A1 PRAKTIČNI ČASOVI Motocikli do 125 cm3 /0,1kw/kg (od 15god>PI 16 god)
Vožnja 20 moto časova 36.000,00
Vožnja 7 moto časova 12.600,00
Vožnja 20 moto časova 36.000,00

A2 TEORIJSKI ČASOVI
Motocikli do 35KW/0,2kw/kg (od 17god>PI 18god)
A2 teorija 40 časova 18.000,00
Sa AM na A2 teorija 0 časova 0,00
Sa A1 na A2 teorija 0 časova 0,00
Sa B/C1/C na A2 teorija 7 časova 4.200,00

A2 PRAKTIČNI ČASOVI
Motocikli do 35KW/0,2kw/kg (od 17god>PI 18god)
Vožnja 30 moto časova 54.000,00
Vožnja 14 moto časova 25.200,00
Vožnja 7 moto časova 12.600,00
Vožnja 30 moto časova 54.000,00

B TEORIJSKI ČASOVI
Putničko vozilo (od 16god>PI od 17god)
B teorija 40 časova 18.000,00
Sa AM na B teorija 7 časova 4.200,00
Sa A1 na B teorija 7 časova 4.200,00
Sa A2 na B teorija 7 časova 4.200,00
Sa A na B teorija 7 časova 4.200,00

B PRAKTIČNI ČASOVI
Putničko vozilo (od 16god>PI 17god)
Vožnja 40 moto časova 64.000,00
Vožnja 35 moto časova 56.000,00
Vožnja 35 moto časova 56.000,00
Vožnja 30 moto časova 48.000,00
Vožnja 30 moto časova 48.000,00

Polaganje teorijskog ispita
A1, A2 kategorije 5.000,00
B kategorija 5.000,00

Polaganje praktičnog ispita
A1, A2 kategorije 5.000,00
B kategorija 5.000,00

1 m/č redovne obuke
A kategorija 1.600,00
B kategorija 1.600,00

1 m/č dodatne i dopunske obuke
A kategorija 1.600,00 x 3 = 4.800,00
B kategorija 1.600,00 x 3 = 4.800,00